Регуляторна діяльність

Перелік регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Закон України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування"

Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” (зі змінами)