Звернення громадян

Закон України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР “Про звернення громадян“

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"

Указ Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Рішення Виконавчого комітету від 16.05.2017 року № 250 “Про Регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради”