Порядок і умови проходження конкурсу

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управлінь та відділів департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Управління майна

1. Покупці об’єктів приватизації.

2. Хто не може бути покупцем об’єктів приватизації.

3. Способи малої приватизації.

4. Сфера застосування Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності».

5. Об’єкти передачі відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності».

6. Право комунальної власності.

7. Дати визначення поняття «оренда». Органи що здійснюють державну політику у сфері оренди державного та комунального майна.

8. Істотні умови договору оренди.

9. Порядок укладення договору оренди нерухомого комунального

майна.

Управління земельних відносин

1. Категорії земель.

2. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності.

3. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

4. Зміст права власності на землю.

5. Умови договору оренди землі.

6. Порядок укладення договору оренди землі.

Відділ підприємництва, промисловості та організаційно-аналітичного забезпечення

1. Мета і принципи державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

2. Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

3. Органи, що забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва.

4. Умови надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва.

5. Обмеження щодо надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва.

6. Види державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.


Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації"

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Конституція України. Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації.

 2. Конституція України. Право на соціальний захист.

 3. Основні риси Української держави за Конституцією України.

 4. Форма правління в Україні.

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

 6. Найважливіші функції держави.

 7. Основні розділи Конституції України.

 8. Порядок обрання Президента України.

 9. Об’єкти права власності Українського народу.

 10. Обов’язки громадянина України.

 11. Конституція України. Повноваження Президента України.

 12. Конституція України. Вибори. Референдум.

 13. Повноваження Конституційного Суду України.

 14. Види державної влади в Україні, найвищі органи.

 15. Державні символи України.

II. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Служба в органах місцевого самоврядування.

 2. Посадова особа місцевого самоврядування.

 3. Посади в органах місцевого самоврядування.

 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

 5. Основні права посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 6. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 7. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 8. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 9. Присяга посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 10. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

 11. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.

 12. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

 13. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.

 14. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

 15. Ранги посадових осіб органів місцевого самоврядування.

III. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.

 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

 3. Статус національного агентства з питань запобігання корупції.

 4. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

 5. Обмеження щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 6. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 8. Правила етичної поведінки.

 9. Інформація, що зазначається в декларації.

 10. Облік та оприлюднення декларацій.

 11. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

 12. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю.

 13. Спеціальна перевірка.

 14. Порядок проведення спеціальної перевірки.

 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

ІV. Питання на перевірку знання Закону України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”

 1. Особистий прийом громадян.

 2. Розгляд скарг громадян. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

 3. Вимоги до звернення.

 4. Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню.

 5. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг згідно Закону України “Про звернення громадян”.

 6. Терміни розгляду звернень громадян.

 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення.

 8. Публічна інформація. Публічна інформація з обмеженим доступом.

 9. Реєстрація документів розпорядника інформації.

 10. Забезпечення доступу до інформації.

 11. Оформлення запитів на інформацію.

 12. Строк розгляду запитів на інформацію.

 13. Оприлюднення інформації розпорядниками.

 14. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації.

 15. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.