На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI створення зручних і доступних умов для отримання громадянами адміністративних послуг є однією з головних задач, що має вирішуватися органами місцевого самоврядування. Реалізація цієї задачі особливо актуальна для Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради.

         Тому, Департаментом встановлений набір критеріїв, що взятий за основу в роботі в сфері адміністративних послуг, а саме:

 • результативність;
 • своєчасність;
 • доступність;
 • зручність;
 • відкритість;
 • повага до особи;
 • професійність.

         Особлива увага приділена процедурним гарантіям захисту прав приватних осіб, до числа яких належать:

 • забезпечення права приватної особи бути вислуханою перед прийняттям адміністративного акта;
 • доступу адресата адміністративного акта або заінтересованої особи до матеріалів справи;
 • обмеження дискреційних повноважень адміністративних органів з урахуванням принципу пропорційності;
 • прийняття адміністративного акта протягом розумного (об­ґрунтованого) строку;
 • обов’язкового мотивування (обґрунтування) адміністративно­го акта;
 • визнання права приватної особи на допомогу та представ­ництво в адміністративній процедурі;
 • наявності засобів правового захисту від адміністративного акта та обов’язкового повідомлення адміністративним
 • ор­ганом порядку його оскарження.