Адміністративні послуги

В Департаменті створені зручні та доступні умови для отримання громадянами адміністративних послуг

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI створення зручних і доступних умов для отримання громадянами адміністративних послуг є однією з головних задач, що має вирішуватися органами місцевого самоврядування. Реалізація цієї задачі особливо актуальна для Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради.

Тому, Департаментом встановлений набір критеріїв, що взятий за основу в роботі в сфері адміністративних послуг, а саме:

 • результативність;

 • своєчасність;

 • доступність;

 • зручність;

 • відкритість;

 • повага до особи;

 • професійність.

Особлива увага приділена процедурним гарантіям захисту прав приватних осіб, до числа яких належать:

 • забезпечення права приватної особи бути вислуханою перед прийняттям адміністративного акта;

 • доступу адресата адміністративного акта або заінтересованої особи до матеріалів справи;

 • обмеження дискреційних повноважень адміністративних органів з урахуванням принципу пропорційності;

 • прийняття адміністративного акта протягом розумного (об­ґрунтованого) строку;

 • обов’язкового мотивування (обґрунтування) адміністративно­го акта;

 • визнання права приватної особи на допомогу та представ­ництво в адміністративній процедурі;

 • наявності засобів правового захисту від адміністративного акта та обов’язкового повідомлення адміністративним ор­ганом порядку його оскарження.