1. Житловий Кодекс Української РСР
 2. Митний кодекс України
 3. Сімейний кодекс України
 4. Кодекс цивільного захисту України
 5. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих […]
 6. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ
 7. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 року № 848-VIII
 8. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 року № 2011-XII
 9. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-XII
 10. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року № 580-VIII
 11. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII
 12. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23.06.2005 року №2713-IV
 13. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014року № 1697-VII
 14. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 року № 3721-XII
 15. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-XII
 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС» від 16.12.1992 року № 706 Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного […]
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду та сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1» від 31.12.1996 року № 1589 Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли […]
 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян» від 02.09.2015 року № 728
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23.11.2011 року № 1198 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом […]
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету передбачених для будівництва (придбання) житла для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов, насамперед сімей з дітьми, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду, інвалідів І групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою від 27.07.2011 року № 807 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для будівництва (придбання) […]
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни» від 23.05.2012 року № 503 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом […]
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів – інтернаціоналістів» від 09.03.2011 року № 223 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом […]
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» від 19.10.2016 року № 719 Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальн […]
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 року № 866
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 року № 226 Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і […]
 26. Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей» від 05.01.2016 року № 3 Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців […]
 27. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України «Про затвердження Положення про гуртожитки» від 27.04.2015 року № 84
 28. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 року № 2482-XI
 29. Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 року № 500-VI
 30. Положення «Про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затверджене Наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у […]
 31. Положення «Про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України», затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 року № 67/5 Про затвердження Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних […]
 32. Постанова правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів» від 27.04.2000 року № 179 Про затвердження Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками […]
 33. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 року № 470 Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих […]
 34. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов» від 17.05.2011 року № 47 Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують […]
 35. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про внесення змін до форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов» від 08.11.2013 року № 533 Про внесення змін до форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують […]
 36. Положення «Про службові жилі приміщення», затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37
 37. Наказ Генеральної прокуратури України «Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури та Положення про житлово-побутові комісії в органах прокуратури» від 11.11.2016 року № 377 Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах […]
 38. Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України «Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України» від 20.12.2007 року № 1040 Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями в Державній прикордонній […]
 39. Наказ Служби безпеки України «Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень» від 06.11.2007 року № 792 Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки […]
 40. Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів» від 02.08.2013 № 318 Про затвердження Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями працівників Міністерства доходів […]
 41. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями» від 31.07.2018 року № 380 
 42. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації забезпечення надання військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей житлових приміщень» від 28.07.2007 року № 278 Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, надання військовослужбовцям Національної гвардії […]
 43. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань «Про Порядок надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України» від 11.01.2005 року № 4 Про Порядок надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького […]
 44. Рішення Конституційного суду України від 10.06.2010 року № 15-рп/2010 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни […]
 45. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.06.2017 року № 301 «Про затвердження Порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на житло департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради»
 46. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.06.2017 № 300 «Про тимчасовий Порядок складання додаткових списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів у місті Суми»
 47. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 604 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.06.2017 № 301 “Про затвердження Порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на житло департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради”